تغییر در شرایط و مقررات اکنو

تغییر در شرایط و مقررات اکنو

اعمال تغییرات در شرایط و مقررات استفاده و خرید از سایت اکنو  از تاریخ 27 خرداد 96 به شرح زیر:

* کالاهایی که به درخواست مشتری سایز می گردند و یا به هر نحوی تغییر یا تغییراتی در ظاهر فیزیکی آن ها داده می شود، مشمول استفاده از سرویس 7 روز مهلت برگشت و تعویض کالا نمی گردند.مشاهده صفحه شرایط و مقررات