اکنوبرگ چیست؟

اکنوبرگ چیست؟

اکنوبرگ نام برگزیده اکنو برای بن خرید است. از تاریخ 1394/7/7 این امکان در اکنو فراهم گردیده است تا با اکنوبرگ نیز بخشی یا تمام بهای یک کالا را پرداخت نمود. شما میتوانید در بخش حساب کاربری خود امتیازات اکنوبرگ خود را مشاهده نمایید. اگر از اکنوبرگ برای پرداخت بخشی از بهای یک کالا استفاده نمایید، اکنوبرگ در حقیقت مانند یک کوپن تخفیف عمل می نماید. در صورت کافی بودن موجودی اکنوبرگ، شما می توانید تمام بهای کالا را با اکنوبرگ پرداخت نمایید. در این صورت در بخش تسویه و پرداخت گزینه پرداخت با اکنوبرگ بطور خودکار فعال شده و شما می توانید با انتخاب این گزینه به رایگان کالای خود را سفارش داده و مراحل خرید و تسویه حساب را تا انتها طی نمایید.

برای هر کالا امتیاز اکنوبرگ به تناسب ارزش آن کالا در نظر گرفته شده است که با خرید آن کالا امتیاز مربوطه توسط سیستم به حساب شما افزوده می گردد. 

برای تمامی خریدهای قبلی مشتریان گرامی اکنوبرگ تخصیص و به حساب ایشان افزوده گردیده است. بنابراین در هر زمان میتوانید نسبت به استفاده از اکنوبرگ خریدهای قدیمی خود نیز اقدام فرمایید.

اکنوبرگ تاریخ انقضاء ندارد و شما هیچگاه ذخیره اکنوبرگ خود را بر اثر مرور زمان از دست نخواهید داد. اما اگر تغییری در ارزش، تعداد و یا نحوه استفاده از اکنوبرگ در هر زمان ایجاد شود طبیعتا اکنوبرگ های قدیمی شما را نیز شامل خواهد شد.

ویرایش 3 - تاریخ 1395/3/01