پرداخت مستقیم آنلاین

پرداخت مستقیم آنلاین

با افزوده شدن امکانات جدید به سایت از این پس نتایج واریزهای آنلاین دستی و مستقیم (بابت تعمیرات و سایر خدمات اضافه) بطور خودکار در پنل کاربری ثبت می گردند و نیازی به ثبت اطلاعات تراکنش از قبیل شناسه ارجاع و غیره نیست.

بدیهی است این امکان فقط برای تراکنش های آنلاین دستی و مستقیم فراهم گردیده است و واریزهای کارت به کارت و یا واریز به حساب بایستی در سامانه ثبت فیش های واریزی اکنو ثبت گردند.