کوپن تخفیف و اکنوبرگ


بازدیدکنندگان گرامی

جواهرات نقره اکنو روش های متنوعی برای انجام خریدی بهتر و ارزانتر برای شما در نظر گرفته است.


  • اکنوبرگ یا همان بن خرید اکنو به روش های متفاوتی قابل دسترسی است. با هر خریدی که از اکنو انجام می دهید به شرط اینکه برای پرداخت وجه کالا از کوپن تخفیف و یا اکنوبرگ استفاده نکرده باشید، اکنوبرگ جایزه آن کالا به حساب شما افزوده می گردد و شما در هر زمان می توانید تمام یا بخشی از مبلغ خرید بعدی خود را با اکنوبرگ پرداخت کنید. شما با اکنوبرگ هایتان به رایگان کالا به دست می آورید. در هر صفحه کالا نوشته شده که با چند اکنوبرگ می توانید کالا را به رایگان به دست بیاورید. اگر اکنوبرگ کافی برای به دست آوردن رایگان کالایی ندارید، می توانید با اکنوبرگ های موجودتان بخشی از مبلغ کالا را به عنوان تخفیف با اکنوبرگ بپردازید.