شما با استفاده از خدمات سایت اکنو موافقت خود را با قوانین زیر اعلام می دارید:

1. خرید در سایت اکنو برای مشتریان زیر سن قانونی مجاز نیست. شما با انجام خرید در سایت اکنو تایید می نمایید که سن شما بالاتر از سن قانونی بر طبق قوانین جاری کشور است.

2. پرداخت با کارت اینترنتی شخص دیگری مجاز نمی باشد. شما با انجام خرید در سایت اکنو تایید می نمایید که پرداخت را با کارت خود انجام می دهید.

3. ثبت نام و خرید بایستی با آدرس دقیق و ایمیل قابل دسترس شما انجام پذیرد. شما با انجام خرید در سایت اکنو تایید می نمایید که مشخصات کاربری درستی در فرم های سایت وارد نموده اید.

4. فعالیت سایت اکنو در چارچوب قوانین جاری کشور صورت می پذیرد و شما نیز تایید می نمایید که استفاده شما از سایت مطابق با قوانین کشور است و هیچگونه تضادی با آن ندارد.